4 april 2017

Ondernemer of HR-Manager, loop jij ook tegen onderstaande uitdagingen aan?

Meer vraag dan aanbod.

We hoeven het niet uit te leggen, gekwalificeerd online marketing personeel is schaars. Hoewel het onderwijs hard zijn best doet de laatste jaren is het gat tussen vraag en aanbod nog steeds erg groot. De snelle opkomst van het online vakgebied is hier debet aan.

Dit betekent dat het voor bedrijven die op zoek zijn naar online marketing personeel erg lastig is om vacature te vervullen.

Jong vakgebied waardoor het voor de werkgever lastig in te schatten is wie er nu exact nodig is.

Een ander probleem waar (snel)groeiende bedrijven met behoefte aan online marketeers mee te kampen hebben is het feit dat het lastig bepalen is welke vaardigheden en certificeringen een (nieuwe) kracht nodig heeft.

Dit komt voornamelijk door het jonge vakgebied. Online marketing is dermate complex en verandert zo snel dat het erg lastig kan zijn om te bepalen wat de volgende stappen moeten zijn. Een SEA specialist die zich alleen toelegt op dat specifieke onderdeel? Of misschien is social media belangrijker? Of toch het digitale schaap met de 5 poten die allerlei online marketing taken op zich gaat nemen?

Wie zijn wij en wat zijn de redenen dat je voor ons kiest

Op de eerste plaats zijn wij gepassioneerd door online marketing. Sinds begin 2000 is dit namelijk ons vak, en sinds 2006  zijn we de oprichters van online marketing bureau KGOM.

Wij zijn dus geen werving- en selectiebureau dat online marketing als branche heeft gekozen.

a digital you is precies het tegenovergestelde. Wij zijn al sinds de opkomst van het internet werkzaam binnen de online marketing branche.

Dit heeft zich onder andere vertaald in een online marketing bureau (KG Online Marketing, opgericht in 2006) waar inmiddels ruim 500 klanten succesvol zijn gemaakt.

Een groot deel van het succes van ons bureau wordt namelijk bepaald door te weten wat er nodig is voor een klant en dit doorvertalen naar een succesvolle strategie. Dat betekent dus ook dat we goed in kunnen schatten welke personen en bijbehorende vaardigheden jouw bedrijf op dit moment nodig heeft.

Daarnaast hebben we een zeer uitgebreid netwerk opgebouwd binnen de online marketing branche. Zo beheren we bijvoorbeeld het grootste blog op het gebied van online marketing met ruim 50.000 bezoekers per maand en 30.000 nieuwsbrieflezers.

Tenslotte hebben we met de in 2010 opgerichte online marketing academy inmiddels ruim 1800 mensen succesvol opgeleid.

Door onze intensieve kennisdeling en jarenlange aanwezigheid weten wij praktisch elke online marketeer te bereiken en is men vaak ook bereid om met ons in gesprek te gaan. Hierdoor kunnen we in de meeste gevallen ook snel die online marketing vacature vervullen.

Dit vertellen we niet zozeer om onszelf op de borst te kloppen, al zijn we hier uiteraard wel erg trots op. We vinden het belangrijk dat je weet dat a digital you échte online marketing ervaring heeft.

Vanuit deze visie zijn we ervan overtuigd dat we binnen de snelst mogelijke tijd elke online marketing vacature kunnen vervullen.

Onze belangrijkste USP’s nog eens op een rijtje:

  • Bewezen online marketing ervaring: vanuit deze ervaring kunnen wij goed adviseren wie er exact nodig is;
  • Groot netwerk van online marketeers: hierdoor kunnen we snel schakelen en hoef je als bedrijf niet te hopen op een berg sollicitaties, om uiteindelijk misschien wel te moeten kiezen uit de minst slechte kandidaat.

Kortom, wij leveren een dienst met toegevoegde waarde voor jouw bedrijf, géén berg met cv’s.

Voor wie werken wij?

Om aan te geven voor wie wij werken, en wie dus tot onze doelgroep behoort, beginnen we door te vertellen voor wie wij niet werken (en waarom). Hiermee wordt het meteen ook een stuk duidelijker wie wij wel tot onze toekomstige klanten rekenen.

Wij werven niet voor: online marketing bureaus

Zelf zijn wij eigenaar van een online marketing bureau genaamd KGOM, een zusterbedrijf van a digital you.

Als geen ander weten wij daarom hoe het er aan toe gaat bij de werving- en selectie van een online marketing bureau. Als bureau weet je namelijk exact wie je nodig hebt.

En laat dat nu net een belangrijke USP van a digital you zijn: een klant adviseren welke persoon met welke vaardigheden op dit moment de juiste stap voor het bedrijf zou zijn.

Daarnaast heeft een online marketing bureau vaak zelf al een uitgebreid netwerk van online marketeers. Daar gaat onze tweede USP…

Kortom, een online marketing bureau schakelt dus alleen een werving- en selectiepartij in als ze zelf alles al geprobeerd hebben. Ze willen dan niets liever dat we een blik CV’s opentrekken en die zo snel mogelijk toesturen. Maar zo werkt dat helaas niet. Of beter gezegd, zo werken wij niet. Wij leveren graag een dienst met toegevoegde waarde, geen CV.

Om bovenstaande redenen werken wij dus niet voor online marketing bureaus.

Wij werven niet voor: bedrijven in de randstad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht)

Uit ervaring weten we inmiddels dat we géén voldoening halen uit deze doelgroep. Om eerlijk te zijn, het past gewoon niet bij ons.

Recruitment binnen deze regio is wat dat betreft toch een “eigen wereldje”. Dure lease-auto’s, 3-delige maatpakken, agressieve benadering van werkgevers en potentiële kandidaten  en gemiddelde recruitmentvergoedingen van rond de €20.000! Je bent ze vast al wel eens tegengekomen.

Wat nog het meest vreemde is dat het vaak pas afgestudeerde recruiters zijn die jou als ondernemer of HR manager moeten adviseren over een bepaalde online marketing vacature.

Maar wij nemen het ze niet kwalijk. Er heerst nu een eenmaal een harde concurrentie, en alles is gebaseerd op snelheid. Welke recruiter kan zo snel mogelijk een misschien interessante cv in jouw mailbox krijgen?

Deze werkwijze staat haaks op de onze. Vandaar dat we dus ook niet werven voor bedrijven in deze regio.

Wij werven wel voor: jou!

Wanneer je de bovenstaande tekst gelezen hebt, en je voelde je aangesproken, heb je onze website waarschijnlijk al gesloten. Het feit dat je nu nog aan het lezen bent betekent dus dat we wel graag voor jouw bedrijf aan de slag gaan.

Een bedrijf wat (per direct) op zoek is naar een online marketeer of specialist binnen de online marketing. Een bedrijf dat eventueel nog advies kan gebruiken over de betreffende vacature. Een bedrijf wat niet op zoek is naar CV’s maar naar een geschikte kandidaat, die goed bij je bedrijf en de huidige fase past, en hier graag zijn of haar carrière wil verderzetten.

Onze werkwijze

Om het bovenstaande waar te kunnen maken hebben we een werkwijze die misschien afwijkt van de standaard recruiters waar je al ooit mee hebt gewerkt. Hieronder vind je de 5 stappen binnen van onze werving- en selectieprocedure:

Stap 1: Akkoord over functie

In deze eerste stap bepalen we samen welke functie er vervuld moet worden. Tijdens een uitgebreid gesprek zullen we achterhalen welke soft- en hardskills iemand dient te bezitten. Vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van online marketing kijken we ook samen met jou kritisch naar de wensen en noden voor deze functie. Meer dan eens is het voorgekomen dat er uiteindelijk toch een iets ander profiel gezocht diende te worden dan vooraf door de werkgever gedacht.

Tevens brengen we een bezoek aan jouw bedrijf (als we dat van te voren nog niet hebben gedaan) om een goed beeld te krijgen van de cultuur. Want iemand kan nog zo’n goede CV hebben, de persoon moet uiteraard ook goed binnen jouw team passen!

Op basis van deze informatie schrijven wij een uitgebreide vacature. Tevens wordt bepaald binnen welke tariefgroep de vacature valt (junior, medior, senior).

Stap 2: Uitzetten vacature

De juiste kandidaten komen helaas niet zomaar aanwaaien. Om in contact te komen met de juiste personen trekken we alle mogelijke resources uit de kast.

Zodra de vacature gereed is zullen we deze dan ook meteen uitzetten binnen ons netwerk. Dit netwerk is erg uitgebreid, en we hebben op dit moment zo’n 2000 online marketeers in Nederland die we persoonlijk kunnen bereiken. De volgens ons geschikte kandidaten zullen we dan ook persoonlijk benaderen. Gezien onze bestaande relatie met deze kandidaten is een agressieve benadering hier ook niet aan de orde.

Verder zetten we uiteraard ook de verschillende banensites in, en adverteren we daar waar jouw potentiële kandidaat zich bevindt. Dit kan bijvoorbeeld Instagram, Facebook of LinkedIn zijn.

Stap 3: Selectieprocedure

Zodra de eerste sollicitaties bij ons binnen zijn starten wij direct met de selectieprocedure. Wij sparen dus geen kandidaten op maar deze gaan direct door naar onze selectieprocedure. Op deze manier houden we de vaart erin en zorgen we ervoor dat potentiële kandidaten niet voor jullie neus weggekaapt worden.

De selectieprocedure bestaat altijd uit minimaal 2 gesprekken waarbij minimaal één face-to-face. In een eerste gesprek worden de softskills getest en wordt gekeken of de kandidaat zal matchen binnen de cultuur van jouw bedrijf.

In het tweede gesprek gaan we testen hoe ver de kennis over de noodzakelijke onderwerpen op het gebied van online marketing reikt. Deze informatie zal ook meegenomen worden bij de volgende stap.

Stap 4: Aanbieden kandidaten

Wanneer beide gesprekken in de selectieprocedure positief zijn sturen we de kandidaatgegevens door naar jou. Tevens krijg je van ons een samenvatting van de belangrijkste zaken. Dit laatste is overigens niet altijd nodig. Soms kan het zelfs handiger zijn om niet te veel voorkennis te hebben om zodoende een eerlijk beeld van een kandidaat te krijgen.

In de praktijk zal blijken, en dit is iets waarin wij ons ook graag willen bewijzen, dat de kandidaten die wij doorsturen binnen jouw organisatie passen, de gewenste mentaliteit hebben én de juiste skills bezitten voor de functie.

Onze ervaring is ook dat meestal de eerste, en in een uitzonderlijk geval de tweede kandidaat die wij aanbieden ook daadwerkelijk bij de klant tekent.

Wij gaan dus voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het zou ook best vreemd zijn als we bijvoorbeeld 10 kandidaten door moeten sturen alvorens er een match is. Dan hebben we ons werk niet goed gedaan. Dan lijken we ook teveel op de standaard recruiters, die simpelweg zoveel mogelijk CV’s doorsturen. Mocht je het nog niet in de gaten hebben: wij worden liever niet gezien als die standaard recruiter.

Stap 5: Aannemen kandidaat

Wij werken op basis van no-cure-no-pay. Bij gebleken geschiktheid van een kandidaat zal deze aan worden genomen binnen jouw bedrijf (hij of zij tekent het arbeidscontract).

Alleen wanneer dit het geval is, en niet eerder, sturen wij een factuur voor 50% van het overeengekomen bedrag.

Wanneer de medewerker langer dan zes maanden in dienst blijft volgt de factuur voor de resterende 50%.

Indien een kandidaat onverhoopt korter dan 6 maanden aanwezig blijft zullen we voor die specifieke functie een nieuwe kandidaat aanbieden. Waarom factureren wij de resterende 50% pas na zes maanden? Bij a digital you geloven wij in langdurige relaties. Een echt succesvolle match, zie je meestal pas na een aantal maanden. Dit is ook de reden waarom wij erg grondig selecteren.

Op dit moment is onze succesratio na zes maanden nog in dienst boven de 95%.

Wat kost jullie toegevoegde waarde?

Allereerst: wij werken niet zoals de meeste recruiters op basis van een percentage van het jaarsalaris. Wij proberen namelijk zoveel mogelijk onafhankelijk te werken. En wanneer onze vergoeding afhangt van het salaris van de kandidaat is dit vragen om belangenverstrengeling. We zouden er dan bij gebaat zijn om een zo duur mogelijke kandidaat bij jou te plaatsen. Ook hier willen wij het anders doen dan de standaard recruitmentbedrijven.

Voor onze dienstverlening hanteren wij dus eenvoudige éénmalige tarieven, afhankelijk van de functie. Over deze bedragen doen we ook niet geheimzinnig, hieronder vind je onze tarieven:

  • Junior (0-3 jr ervaring) - €6000,-
  • Medior (3-6 jr ervaring) - €9000,-
  • Senior (+6jr ervaring) - €12000,-

Om de bovenstaande tarieven, die ver onder het marktgemiddelde liggen, te kunnen hanteren werken wij op basis van exclusiviteit. Dat betekent dat wij de enige zijn die voor jou aan de slag gaan om de vacature te vervullen. Dat is de commitment die we van onze klanten verwachten, zodat wij ook echt alles uit de kast kunnen trekken. Zouden we dit niet doen, dan degraderen we onszelf weer tot de standaard recruiters, die als eerste een bepaalde cv bij jou in de mailbox willen krijgen (zonder de kandidaat vaak überhaupt gesproken te hebben).